Diensten

Om een succesvolle relatie te laten aanvangen moeten we de bedrijfsziel kennen van onze opdrachtgevers. De missie in marketingjargon. Alles waar de onderneming voor staat wordt kernachtig terugvertaald in uw bedrijfslogo waaraan een aantal onzichtbare trefwoorden zijn verbonden. Die trefwoorden zorgen voor een duidelijk onderscheid met uw concurrenten. Ze vertellen de klanten als het ware waarom ze bij u beter terecht kunnen dan bij de concurrent.
      

Om een dergelijke relatie op een effectieve manier te kunnen opbouwen moeten we dus meer dan zomaar een kijkje in de keuken kunnen nemen. We moeten een volwaardige partner worden aan de onderhandelingstafel. Cliënten moeten net als wij reclame belangrijk vinden in de marketingmix. Opdrachtgevers die ons als verlengstuk van de eigen organisatie beschouwen, krijgen een sterk betrokken partner die 'versmelt' met de cliënt, en meestreeft naar kwaliteit van zijn producten of diensten.

Over reclame
Reclame maken is het oudste beroep ter wereld. Zelfs Eva had een appel nodig om Adam te verleiden. Elke koopdaad, zakelijk of privé, is een behoeftebevrediging waar verleiding aan vooraf gaat. Oops Humour ziet reclame als een verkooptechniek, want reclame is pas reclame als het verkoopt. Al is de stem van de marktkoopman vervangen door de stem van het reclameblok, één ding is gelijk gebleven: reclame die niet verkoopt is weggegooid geld.

Reclame is het papieren praatje in de krant, bedoeld om de lezer zover te krijgen dat hij uw product koopt. Reclame is een overtuigend verhaal op het reclameblok, zodat alle verkoopargumenten nog indringender de huiskamer binnenkomen. Verder is reclame het persoonlijke verkoopgesprek, op papier gezet in de vorm van een direct-mailbrief, waarin geen argument achterwege wordt gelaten.