Over Imago

Elke communicatievorm waarvan een onderneming gebruik maakt moet aansluiten bij het na te streven imago. Het design is niet alleen een mogelijke afspiegeling van uw persoonlijke smaak, belangrijker nog: hij is een verpersoonlijking van uw onderneming. Net zoals uw vertegenwoordigers zijn gekleed, gemotoriseerd en gebekt. Maar ook op de wijze waarop uw beursstand is aangekleed, uw telefonistes de klanten te woord staan of de manier waarop u klachten afhandelt. Hetzelfde geldt voor alle gedrukte media, zoals infosheets of reclame, direct marketing, persinformatie, promotieactiviteiten, sponsoring of public relations; kortom alle communicatievormen waar u bewust of onbewust gebruik van maakt zeggen iets over uw onderneming. We noemen dat uw bedrijfsimago.
      

Waarom Oops Humour?
Als alle communicatievormen optimaal op elkaar zijn afgestemd bereiken ze gezamenlijk meer dan de verschillende elementen afzonderlijk. Dit synergie-effect zorgt niet alleen voor een effectieve besteding van elke reclame-euro, het voorkomt dat er een diffuus beeld ontstaat van uw onderneming. In het ergste geval wordt uw bedrijf voor het zoveelste me-too bedrijf aangezien terwijl u zich scherp wilt onderscheiden van de concurrentie.         Het is dus van levensbelang dat elke communicatievorm moet aansluiten bij het imago. IJ&P is bij de creatie of versterking hiervan een logische partner. Ons uitgangspunt is immers een zorgvuldige uitgebalanceerde mix van communicatiemiddelen te leveren.

Oops Humour is echter ongeschikt voor opdrachtgevers die meer dan
€ 2.000.000 per jaar aan campagnes besteden. Autoproducenten zijn echt beter af bij de grote bureaus. Daar staat tegenover dat het MKB beter af is bij ons. Natuurlijk prijken we graag met imposante tabaksadvertenties, maar liever nog met opdrachtgevers die het langer bij ons volhouden dan één jaar.